Search
×

Chúng được cho thấy từ CCTV

2020 là một bước ngoặt của đội chúng tôi. Đạo hiệu Tennon đã được hiển thị trên CCTV năm nay, nơi đã được cam kết tạo ra những dấu hiệu đóng dấu vân tay thông minh. Với các phương tiện thông tin chính thống mạnh nhất Trung Quốc, CCTV đang ảnh hưởng lên đất nước rất rõ ràng. Đáp lại CCTV sớm nhất, với chất lượng và sức mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh, Tendon đã gây ra chiến dịch marketing đầu tiên ở 2020.


Touch Door Lock


Touch Id Door Lock


Types Of Smart Locks

Khóa cửa thông minh phổ biến

Các bài viết liên quan đến Khóa cửa thông minh TENON

Để lại tin nhắn của bạn

* Message