Search
×

Trình cung cấp ốc thông minh cho Trung Quốc Top 50 Bất động sản Helen Helen

Với Trung Quốc Top 100 bất động sản đề cao 652.92; TEN có sự hợp tác với nhiều hơn một chục công ty cho dự án. trên: Tháng Tư, Transon đã ký một bản hợp đồng dự án chiến lược cho 2020\ 812; 2022 với SUNAC, một trong năm công ty bất động sản nổi tiếng nhất Trung Quốc.

TEN tọa nhận được tin tốt và thành công giành được giá trị thực phẩm T0P50 Thí dụ như Thí nghiệm về khóa thông minh ở 2020.


Bluetooth Door Lock


Bluetooth Drawer Lock


Mấy năm gần đây, với tình trạng phát triển ổn định và tăng trưởng cao, đã được trao tặng rất nhiều công ty địa ốc giới hạn hàng đầu các công ty bất động s ản hàng đầu 2020 và Quot.


Bluetooth Entry Door Lock


Dưới xu hướng phát triển nhanh chóng trong việc xây dựng thông minh thành phố, Transon đã nắm bắt cơ hội và thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với nhiều công ty bất động sản tại Trung Quốc, cùng tạo ra cộng đồng bất động sản thông minh và xây dựng một hệ sinh thái mới.

Khóa cửa thông minh phổ biến

Các bài viết liên quan đến Khóa cửa thông minh TENON

Để lại tin nhắn của bạn

* Message